Sushi Island Menu

Chirashi A

Chirashi A
$17.50

Chirashi B

Chirashi B
With Sweet Shrimp
$19.50

Sashimi Salmon Bowl

Sashimi Salmon Bowl
$12.50

Fresh Water Eel Bowl

Fresh Water Eel Bowl
$13.95

Island Sashimi Bowl

Island Sashimi Bowl
$15.95