Sushi Island Menu

Chirashi A

Chirashi A
$13.50

Chirashi B

Chirashi B
With Sweet Shrimp
$16.50

Sashimi Salmon Bowl

Sashimi Salmon Bowl
$8.50

Fresh Water Eel Bowl

Fresh Water Eel Bowl
$10.95

Island Sashimi Bowl

Island Sashimi Bowl
$11.95